Palaa kohteeseen Yhdistys

Arvonimihakemus

Mikäli marsusi on oikeutettu arvonimeen, voit hakea nimeä tällä kaavakkeella:


 

Ulkomuotoluokan arvonimet
Muotovalio
Marsulle voi hakea champion arvonimeä (FinCH) kolmella sertifikaatilla. Sertifikaattien on oltava SMH:n järjestämästä tai sen hyväksymästä näyttelystä. Sertifikaateista vähintään kaksi tulee olla saatu nuorten luokasta tai myöhemmin. Vain Suomessa myönnetyt sertifikaatit kelpaavat arvonimen hakemiseen. Sertifikaattien pitää olla vähintään kahdelta eri tuomarilta. Mikäli marsu on toisen Pohjoismaan muotovalio, sille voidaan myöntää FinCh arvonimi sen saatua yhden SMH:n sertifikaatin.
Klipattu valio
Marsulle voi hakea klipattu champion arvonimeä (FinKCH) kolmella sertifikaatilla, joista vähintään yksi on klipatusta luokasta. Sertifikaattien on oltava SMH:n järjestämästä tai sen hyväksymästä näyttelystä. Sertifikaateista vähintään kaksi tulee olla saatu nuorten luokasta tai myöhemmin. Vain Suomessa myönnetyt sertifikaatit kelpaavat arvonimen hakemiseen. Sertifikaattien pitää olla vähintään kahdelta eri tuomarilta.
Koestandardi valio
Marsulle voi hakea koestandardi champion arvonimeä (FinGCH) kolmellasertifikaatilla. Sertifikaattien on oltava SMH:n järjestämästä tai sen hyväksymästä näyttelystä. Sertifikaateista vähintään kaksi tulee olla saatu nuorten luokasta tai myöhemmin. Vain Suomessa myönnetyt sertifikaatit kelpaavat arvonimen hakemiseen. Sertifikaattien pitää olla vähintään kahdelta eri tuomarilta.

Pet-luokan arvonimet
Marsulle voi hakea Star Pet -kunniakirjaa kolmella saman kategorian sijoituksella. Sijoitusten on oltava SMH:n järjestämästä/ hyväksymästä näyttelystä. Sijoituksista vähintään kahden tulee olla saatu yli 7 kuukautta vanhana ja vähintään kahdelta eri tuomarilta ja kolmesta eri näyttelystä. Kunniakirjan ansainnut marsu saa käyttää nimensä edessä Star Pet -etuliitettä.

Pet-kasvatusluokan arvonimet
Marsulle voidaan hakea kolmella Pet-sertillä arvonimeä FinPetCH. Sertifikaattien on oltava SMH:n järjestämästä/ hyväksymästä näyttelystä. Sertifikaateista vähintään kaksi tulee olla saatu nuorten luokasta (4-6 kk) tai myöhemmin. Vain Suomessa myönnetyt sertifikaatit kelpaavat arvonimen hakemiseen. Sertifikaattien pitää olla vähintään kahdelta eri tuomarilta.

 

Myönnetyt arvonimet

FinCH
Laajenna teksti

FinPetCH
Laajenna teksti

Star Pet
Laajenna teksti